วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

WFFBKK 2008 Movies Lineup

รายชื่อภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯครั้งที่ 6
แยกตามประเภทภาพยนตร์

Asian Contemporary
A Moment In June – Thailand
A Paralyzed Circus - Thailand
Chants of Lotus- Indonesia
Fiction - Indonesia
Hashi - Japan, Singapore, Malaysia
Me And Mine – Thailand
Quickie Express - Indonesia
Sell Out - Malaysia

Documentary
A Jihad For Love - USA
Coffee Faces - Germany, Brazil
Crystal Power - Thailand
Everything Has Its Time - Thailand
Dancing Alfonso - Israel
Derek – UK
Her Name Is Sabine – France
Jerusalem: The East Side Story - Palestine
Lady Kul El Arab - Israel
Out Of Focus - Israel
Return To Goree – Switzerland
Seven Dumpsters And A Corpse - Switzerland
Shine A Light - USA
Through the Eastern Gate - USA
Listener’s Tale - India
Word Within The Word - India


World Cinema
Adriana - Portugal
Angel – Sweden
Cherry Blossoms - Hanami - Germany
Eat, For This Is My Body - Haiti/France
La France - France
New Age - Netherlands
Sita Sings the Blues – USA
Summer Book - Turkey
That Day - Switzerland
Three Monkeys – Turkey
Two Lines - Turkey
Waltz With Bashir - Israel


Latin America
La Rabia - Argentina
The Headless Woman - Argentina
The Path - Costa Rica
The Sky, The Earth And The Rain - Chile
The Watercolorist – Peru


Tribute to Hector Babenco
Kiss of Spider Woman
The Past
Pixote: The Law of Wicked


Retrospective: Derek Jarman
The Angelic Conversation
Caravaggio
Jubilee


Tribute to Shyam Benegal
Manthan (1976)
Bhumika (1977)
Mandi (1982)
Samar (1998)
Zubeidaa (2001)

Short Films
Adults Only - Malaysia
All Human Beings Are Born Free and Equal 1 – Germany
All Human Beings Are Born Free and Equal 2 – Germany
Bracelet - Singapore
Flowers of Rawanda - Spain
Four Dishes – Singapore
G16G17 - Malaysia
Graphic Cities – UK
Lost And Found - Thailand
Manus Chanyong: One Night At Talaenggaeng Road – Thailand
Way - Thailand
Wind - Singapore
Wings of Blue Angel - Thailand
Disability Short Film Festival & Seminar - Thailand
Thai Short Film Programme
Chang Programme - Thailand
- Chang, Chang, Chang
- Mahout
- Mere Wife (animation)

ไม่มีความคิดเห็น: