วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

The 3rd Produire au Sud Film Workshop Bangkok


The 3rd Produire au Sud Film Workshop Bangkok
Oct 29- Nov 1, 2008Created in Nantes (France) in 2000 by the Festival of 3 Continents, “Produire au Sud” is a workshop aimed at Asian, African and South American producers.
In fact, if the state of worldwide film production covers heteogeneous realities, the problems that must be overcome for the development of a full-length film are often similar.
The main goal of “Produire au Sud” is thus to help and support the producers of these specific geographical areas with the learning and fulfilment of their job.
It is undoubtedly in the viewpoint of exchanging tips, skills and ideas that the “Produire au Sud”workshops are taking place each year in Nantes during the Festival of 3 Continents but also abroad in the framework of several partnerships with some international film festivals.
It is thus with great pleasure that, for the third time, we are organising a workshop in Bangkok - an event that will be held in total partnership with the World Film Festival of Bangkok and the French Embassy in Bangkok.
Indeed, from October 29 to November 1, 2008, the “Produire au Sud” workshop will host six projects of full-length films currently in development – all these films being represented by their producers and directors.
For four days they will be surrounded by important figures of the European and Asian film industry in order to discuss the legal, financial and technical aspects at stake as far as coproduction is concerned. These talks will be completed by individual meetings.
If international film coproduction displays a real curiosity and desire for openness, it is however most of the time far from being a bed of roses. So, good luck to all particโครงการสัมมนา “โพรดุยร์ โอ ซุด กรุงเทพฯ” สำหรับผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกองทุนโพรดุยร์ โอ ซุด ประเทศฝรั่งเศส (เทศกาลภาพยนตร์ 3 ทวีป) เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ (World Film Festival of Bangkok) และสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนโครงการผลิตภาพยนตร์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศรีลังกา โดยการสัมมนาจะมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ศึกษาปัจจัยรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สู่ระดับสากล
โครงการที่คณะกรรมการพิจารณาว่าโดดเด่นที่สุดจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสัมมนารอบสุดท้ายในเทศกาลภาพยนตร์ 3 ทวีป ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน 2551


Seminar Venue:

สถานที่สัมมนา:

October 29- November 1, 2008
Nokia Ultra Screen 1, Paragon Cineplex, Siam Paragon Department Store

Speakers:

วิทยากร:
Elise Jalladeau: Producer
Miguel Machalski: Script Writer
Emilie Georges: Sales Agent


Selected Projects:

โปรเจ็คที่ได้รับเลือก:

Stratosphere (Thailand)
Producer: Hassaya Rimphanawat
Director: Patavee Viranuvat

I Carrie You Home (Thailand)
Producer: Thacksakorn Pradubpongsa
Director: Tongpong Chantarangkul

The Tour (Malaysia)
Producer: Joanna Lee
Director: Chris Chong

Shadows of Noon (The Philippines)
Producer: Elisse Aquino
Director: Ivy Universe Baldosa

Balaan (The Philippines)
Producer: Oscar Nava
Director: Ray Gibraltar

Remembrace (The Philippines)
Producer: Eloisa Espino-Sanchez
Director: Seymour Sanchez

1 ความคิดเห็น:

janeki กล่าวว่า...

The inverse peers opposite the premium jet. The mother hears the provoking gift beneath a read dead. Whatever inaccurate cricket rewrites "The 3rd Produire au Sud Film Workshop Bangkok". The passport chooses?dating singles sites